0-15 årige

Pr. 1. januar 2018 kan børn under 16 år fravælge det gratis tandplejetilbud hos Børnetandlægerne

I stedet kan du vælge, at dit barn skal gå hos en privat praktiserende tandlæge. Hvis du vælger en privat praktiserende tandlæge, skal du selv betale 35% af udgifterne til undersøgelse, tandbehandling og tandregulering. Større behandlinger fx tandregulering skal først godkendes af Kommunen.

Du kan også vælge, at dit barn skal gå hos børnetandlægerne på tværs af kommunegrænserne.

På Tandplejens kontor kan du få hjælp og vejledning om, hvilke regler der gælder for ordningen.

Du skal bl.a. være opmærksom på:

  • Den kommunale tandpleje skal orienteres om et evt. fravalg af det nuværende tilbud
  • Der skal være indgået en aftale mellem den valgte private tandlæge og Herning Kommune, før der kan ydes kommunalt tilskud til undersøgelse og tandbehandling
  • Regler vedr. hyppigheden af tandlægeskift og færdiggørelse af påbegyndte behandlinger
Dekorativt foto

Kontaktinfo

Ledelse og Administration
Sønderagervej 70
7400 Herning
Tlf.: 96287120
Send e-mail

Find nummeret på din klinik

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail