Hvem kan få omsorgstandpleje ?

Omsorgstandpleje bliver givet efter behov. Vi behandler ikke, hvis generne ved behandling er større end den forbedring, der kan opnås.

Du kan få omsorgstandpleje, hvis du

  • Er beboer på plejehjem.
  • Bor på et plejecenter, det kræver en visitation.
  • Bor i eget hjem, det kræver en visitation.

Omsorgstandpleje omfatter

  • Regelmæssig undersøgelse.
  • Forebyggelse.
  • Behandling af tænder, mund og proteser.
  • Hjælp ved akutte tandproblemer.

Vi udfører ikke større behandlinger som krone og broarbejde samt implantater.

Du bliver visiteret af Visitationsenheden i Sundhed og Ældre.

Kontakt Visitationsenheden i Sundhed og Ældre, hvis du har brug for omsorgstandpleje.