Børnetandpleje

I Herning Kommune kan børn og unge fra 0-18 år gå gratis til tandlæge hos Børnetandlægerne.

Valg af tandlæge 0-15 årige

Alle børn er fra fødslen automatisk tilmeldt hos Børnetandlægerne på Herning Kommunes tandklinikker

Tilbuddet om tandpleje hos Børnetandlægerne er gratis.

I Herning Kommune har vi 9 tandklinikker.

Du kan selv vælge, hvilken tandklinik dit barn skal gå hos.

Pr. 1. januar 2018 kan børn under 16 år fravælge det gratis tandplejetilbud hos Børnetandlægerne

I stedet kan du vælge, at dit barn skal gå hos en privat praktiserende tandlæge. Hvis du vælger en privat praktiserende tandlæge, skal du selv betale 35% af udgifterne til undersøgelse, tandbehandling og tandregulering. Større behandlinger fx tandregulering skal først godkendes af Kommunen.

Du kan også vælge, at dit barn skal gå hos børnetandlægerne på tværs af kommunegrænserne.

På Tandplejens kontor kan du få hjælp og vejledning om, hvilke regler der gælder for ordningen.

Du skal bl.a. være opmærksom på:

  • Den kommunale tandpleje skal orienteres om et evt. fravalg af det nuværende tilbud
  • Der skal være indgået en aftale mellem den valgte private tandlæge og Herning Kommune, før der kan ydes kommunalt tilskud til undersøgelse og tandbehandling
  • Regler vedr. hyppigheden af tandlægeskift og færdiggørelse af påbegyndte behandlinger

0-15