Omsorgstandpleje

Alle kvalitetsstandarder er godkendt af byrådet. De beskriver den service, som du som borger kan forvente i Herning.

Luk alle
Åben alle

Behandlinger i omsorgstandplejen er:

Undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer, tandudtrækning og hjælp ved akutte problemer.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Omsorgstandplejen ikke kan tilbyde større behandlinger som kroner og broer samt implantater.

Omsorgstandplejen bliver altid givet efter behov. Hvis generne ved behandling er større end den forbedring, der kan opnås, vil der ikke blive behandlet.

Behandlingerne udføres som udgangspunkt i et rum indrettet på plejecentret.
Visse behandlinger skal udføres på en tandklinik.

Transport/flytning til en tandklinik skal som hoved-regel betales af borgeren selv.

Hvem kan få omsorgstandpleje ?

Du kan søge omsorgstandpleje, hvis du:

  • Er beboer i plejebolig, det kræver en visitation
  • Bor i eget hjem, det kræver en visitation

Bor du i plejebolig eller i et botilbud, skal du kontakte plejepersonalet for at få et ansøgningsskema.

Bor du i eget hjem, skal du kontakte Visitationsenheden i Herning kommune, hvis du ønsker at blive visiteret til omsorgstandpleje.

Hvem udfører tandplejen?

Behandlingerne i omsorgstandplejen udføres af særligt trænet tandplejepersonale fra Herning Kommunale Tandpleje. 

Alle behandlinger i omsorgstandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne behandles i deres egne omgivelser, og at de typisk aldersmæssigt vil være ældre / gamle, og at de ofte ikke vil være fuldt normalt fungerende enten fysisk og/eller psykisk.

Der er pr. 1. januar 2018 indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, der får tilbudt omsorgstandpleje ved en offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæger/kliniks tandtekniker. 

På tandplejens kontor kan du få hjælp og vejledning om, hvilke regler der gælder for ordningen.

Hvis du ønsker, at benytter dig af fritvalgsordningen, skal du give Tandplejen besked. Der skal være indgået en aftale mellem den valgte private tandlæge og Herning Kommune, før der kan ydes kommunalt tilskud til undersøgelse og tandbehandling.

Hvad koster det?

Du skal betale 570 kr. om året (i 2023) for at være med i omsorgstandplejen.

Beløbet dækker alle ydelser.

Beløbet reguleres årligt.

Hvis tandbehandlingen skal foregå på en tandklinikker, skal du selv betale for transporten.

Yderligere oplysninger:

Er du i tvivl om noget i forbindelse med omsorgstandplejen, er du velkommen til at spørge personalet på plejehjemmet eller i hjemmeplejen.

Du er også altid velkommen til at kontakte Voksentandplejens administration på tlf. 96287139.

Åbningstid og kontakt

Voksentandplejen

Snejbjerg Tandklinik
Snejbjerg Hovedgade 75
7400 Herning
Tlf.: 96287139
Telefontid: tirsdag og torsdag kl. 8-10 og kl. 13-15

mail: voksentandplejen@herning.dk

Kontaktinfo

Voksentandplejen

Snejbjerg Tandklinik
Snejbjerg Hovedgade 75
7400 Herning

Tlf.: 96287139
Telefontid tirsdag og torsdag kl. 8-10 og 13-15

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.