Specialtandpleje

Luk alle
Åben alle

Hvem kan henvise

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise patienten til kommunal specialtandpleje

Henvisningen kan eksempelvis ske fra egen læge, tandlæge eller sygepleje- eller pædagogisk personale.

Henvisningen skal altid sendes til Herning kommunale Tandpleje, vedlagt alle relevante oplysninger, evt. i form af journaludskrift.

Ansøgning kan sende via EDI, som korrespondancemeddelelse. Under modtager vælger du kommune og søger på alle med telefonnummer 96287120 og vælger Børn og Unge Herning Kommunale Tandpleje.

Du har også mulighed for at kan sendes via sikkermail, hvis afsenderen har en sikkermail tandplejen.sec@herning.dk.

I modsat fald skal ansøgningen skrives ud og sendes med posten til Voksentandplejen, Snejbjerg Hovedgade 75, 7400 Herning.

Visitation

Visitationer foregår på Snejbjerg Tandklinik

Eventuelt behandling lokalt i den kommunale specialtandpleje eller på Viborg sygehus.

Du skal selv sørge for transport til specialtandpleje.

Patienter over 19 år, som behandles i specialtandplejen, betaler maksimalt 2.130 kr. pr år (2023).

For børn og unge under 19 år er behandlingen gratis.

Kontaktinfo

Voksentandplejen

Snejbjerg Tandklinik
Snejbjerg Hovedgade 75
7400 Herning

Tlf.: 96287139
Telefontid tirsdag og torsdag kl. 8-10 og 13-15

Send e-mail

Vi anbefaler brug af sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.