Specialtandpleje

Specialtandpleje

Borgerens funktionsnedsættelse kan være både fysisk og psykisk. Der behandles for eksempel borgere med: autisme, sindslidelser, cerebral parese, hjerneskade, udviklingshæmmet, Parkinsons sygdom og sklerose. Personer som af sociale eller andre grunde for eksempel tandlægeangst har valgt eksisterende tandplejetilbuddet fra, er ikke omfattet. Henvisning alene på grund af angst specielt tandlægeangst modtages ikke.

Åbningstid, kontakt

Voksentandplejen