Fritvalgsordning – Privat tandlæge til unge 16-21 år

Hvis du ønsker at benytte dig af fritvalgsordning skal Herning Kommunale Tandpleje først kontaktes, da der skal indgås en aftale med tandlægen. Dette skal være i orden, før undersøgelse og behandling må påbegyndes. I modsat fald kan Herning Kommune ikke tilbyde at dække udgiften.

Hvis du ønsker at benytte privat tandlæge efter fritvalgsordning, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer og vilkår:

 • For 16-21 årige er der tilskud på 100 % til tandplejeydelser med fast pris efter Børne- og Ungdomstandpleje-overenskomsten (BUT), f.eks. undersøgelse, bedøvelse og forebyggende behandling.
 • Valg af tandplejetilbud gælder det samlede tandplejetilbud, dvs. almindelig tandpleje og tandregulering.
 • Forud for påbegyndelse af større behandlinger uden fast pris efter overenskomst, f.eks. tandreguleringsbehandling, operativ fjernelse af tænder/visdomstænder, bideskinner mm. skal din tandlæge altid ansøge om tilskud til behandlingen. I modsat fald er der intet tilskud fra Herning Kommune til behandlingen, men 100 % egenbetaling.
 • Der kan være varierende grad af egenbetaling for 16-21-årige, der modtager behandlinger uden fast pris efter overenskomst i privat praksis.
  Egenbetalingens størrelse vil afhænge af den private tandlæges prisniveau i forhold til størrelsen af det kommunale tilskud til den aktuelle behandling. (se priseksempler nedenunder)

Priseksempler:

Tandregulering:

Udgift til tandregulering hos privat praktiserende specialtandlæge: f.eks. 45.000 kr.
Udgift til tandregulering i den kommunale tandpleje kr. 24.711,- (2024 pris)
Kommunalt tilskud til tandregulering: 100% af kr. 24.711,- = kr. 24.711,-
Egenbetaling: kr. 45.000,- minus kr. 24.711,- = kr. 20.289,-

Operativ fjernelse af visdomstand:

Udgift til operativ fjernelse af visdomstand hos privat praktiserende tandlæge: f.eks. kr. 2.800,-
Udgift til operativ fjernelse af visdomstand i den kommunale tandpleje inkl. bedøvelse og røntgen: kr. 2.240,- (2024 pris)
Kommunalt tilskud til operativ fjernelse af visdomstand: 100% af kr. 2.240,- = kr. 2.240,-
Egenbetaling: kr. 2.800,- minus kr. 2.240,- = kr. 560,-

Bideskinne:

Udgift til bideskinne hos privat praktiserende tandlæge: f.eks. kr. 3.200,-
Udgift bideskinne i den kommunale tandpleje kr. 2.240,- (2024 pris)
Kommunalt tilskud til bideskinne: 100% af kr. 2.240,- =  kr. 2.240,-
Egenbetaling: kr. 3.200,- minus kr. 2.240,- = kr. 960,-

 • Der er 100 % egenbetaling af evt. udeblivelsesgebyr
 • Du kan tidligst skifte tandplejetilbud igen, når der er gået et år.
  Du kan skifte tilbage til de kommunale tandklinikker eller til en anden privat tandlæge.
  Ønske om tandlægeskift skal meddeles til Tandplejens kontor. Tandbehandlinger, der er i gang, skal dog være gjort færdige, inden der kan ske et skift
 • Reglerne og kravene til Børne- og Ungdomstandplejen herunder hyppigheden af indkaldelse af børn og unge til tandpleje er de samme, hvad enten tandpleje ydes på en offentlig klinik eller hos en privat praktiserende tandlæge. Der er 100 % egenbetaling af tilkøbsydelser, som ikke er omfattet af det kommunale tilbud, f.eks. kortere interval mellem undersøgelser, kosmetisk tandreguleringsbehandling og påsætning af tandsmykker.