Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et kommunalt tandplejetilbud til voksne borgere, der af fysiske og/eller psykiske årsager er forhindret i eller som kun med stort besvær kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Undersøgelse, tandrensning, fyldninger, protesekorrektioner, protesereparationer, tandudtrækning og hjælp ved akutte problemer.

Behandlingsmæssigt omfatter omsorgstandplejen derfor kun nødvendige istandsættelser af tandsættet. Omsorgstandplejen ikke kan tilbyde større be-handlinger som kroner og broer samt implantater.

Omsorgstandplejen bliver altid givet efter behov. Hvis generne ved behandling er større end den forbedring, der kan opnås, vil der ikke blive behandlet.

Behandlingerne udføres som udgangspunkt i et rum indrettet på plejecentret.
Visse behandlinger skal udføres på en tandklinik.

Transport/flytning til en tandklinik skal som hoved-regel betales af borgeren selv.


Du kan søge omsorgstandpleje, hvis du:

  • Er beboer i plejebolig, det kræver en visitation
  • Bor i eget hjem, det kræver en visitation

Bor du i plejebolig eller i et botilbud, skal du kontakte plejepersonalet for at få et ansøgningsskema.

Bor du i eget hjem, skal du kontakte Visitationsenheden i Herning kommune, hvis du ønsker at blive visiteret til omsorgstandpleje.


Behandlingerne i omsorgstandplejen udføres af særligt trænet tandplejepersonale fra Herning Kommunale Tandpleje. 

Alle behandlinger i omsorgstandplejen udføres med særlig hensyntagen til, at patienterne behandles i deres egne omgivelser, og at de typisk aldersmæssigt vil være ældre / gamle, og at de ofte ikke vil være fuldt normalt fungerende enten fysisk og/eller psykisk.

Der er pr. 1. januar 2018 indført fritvalgsordning for omsorgstandpleje. Det betyder, at personer, der får tilbudt omsorgstandpleje ved en offentlig klinik, kan vælge i stedet at modtage tandplejetilbuddet hos privat praktiserende tandlæger/kliniks tandtekniker. 

På tandplejens kontor kan du få hjælp og vejledning om, hvilke regler der gælder for ordningen.

Hvis du ønsker, at benytter dig af fritvalgsordningen, skal du give Tandplejen besked. Der skal være indgået en aftale mellem den valgte private tandlæge og Herning Kommune, før der kan ydes kommunalt tilskud til undersøgelse og tandbehandling.


Du skal betale 550 kr. om året (i 2021) for at være med i omsorgstandplejen.

Beløbet dækker alle ydelser.

Beløbet reguleres årligt.

Hvis tandbehandlingen skal foregå på en tandklinikker, skal du selv betale for transporten.


Er du i tvivl om noget i forbindelse med omsorgstandplejen, er du velkommen til at spørge personalet på plejehjemmet eller i hjemmeplejen.

Du er også altid velkommen til at kontakte Voksentandplejens administration på tlf. 96287139.


Voksentandplejen

Snejbjerg Tandklinik
Snejbjerg Hovedgade 75
7400 Herning
Tlf.: 96287139
Telefontid: onsdag og torsdag kl. 8-10 og kl. 13-15

mail: voksentandplejen@herning.dk


Kvalitetsstandarder

Se kvalitetsstandarderne i Herning Kommune for omsorgstandplejen.

Dekorativt billede

Kontaktinfo

Voksentandplejen
Snejbjerg Tandklinik
Snejbjerg Hovedgade 75
7400 Herning
Tlf.: 96287139
Telefontid: onsdag og
torsdag kl. 8-10 og 13-15

Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail