Specialtandpleje

Målgruppen for specialtandpleje er personer med betydelig og varig funktionsnedsættelse, f.eks som følge af sindslidelse, psykisk udviklingshæmning, autisme, cerebral parese eller hjerneskade.

Personer med somatiske sygdomme kan ligeledes have svært ved at medvirke til almindelig tandbehandling og kan derfor også modtage tilbuddet f. eks patienter med parkinsons sygdom eller sklerose.

Fagpersoner, der har jævnlig kontakt med patienten og kendskab til dennes funktionsnedsættelse, kan henvise patienten til kommunal specialtandpleje

Henvisningen kan eksempelvis ske fra egen læge, tandlæge eller sygepleje- eller pædagogisk personale.

Henvisningen skal altid sendes til Herning kommunale Tandpleje, vedlagt alle relevante oplysninger, evt. i form af journaludskrift.

Ansøgning kan sende via EDI, som korrespondancemeddelelse. Under modtager vælger du kommune og søger på alle med telefonnummer 96287120 og vælger Børn og Unge Herning Kommunale Tandpleje.

Du har også mulighed for at kan sendes via sikkermail, hvis afsenderen har en sikkermail tandplejen.sec@herning.dk.

I modsat fald skal ansøgningen skrives ud og sendes med posten til Herning Kommunale Tandpleje, Sønderagervej 70, 7400 Herning.


Visitationer foregår på Snejbjerg Tandklinik

Eventuelt behandling foregår på Holstebro sygehus, på Viborg sygehus eller lokalt i den kommunale specialtandpleje.

Du skal selv sørge for transport til specialtandpleje.

Patienter over 18 år, som behandles i specialtandplejen, betaler maksimalt 2.050 kr. pr år (2021).

For børn og unge under 18 år er behandlingen gratis.


Dekorativt billede

Kontaktinfo

Voksentandplejen
Snejbjerg Tandklinik
Snejbjerg Hovedgade 75
7400 Herning
Tlf.: 96287139
Telefontid: onsdag og
torsdag kl. 8-10 og 13-15

Send e-mail

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.

Læs mere om sikker mail